logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
CV 100 - Sportclub Genemuiden
De Club van 100 richt zich op het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de jeugd en de accommodatie van Sportclub Genemuiden.
 
Het aantal leden per 1 augustus 2020 bedraagt 104.
 
Het lidmaatschap kost € 50,-- per jaar (dat is nog geen euro per week!). Met een totaalbedrag van ± € 5.000, -- per jaar kan de Club van 100 bijvoorbeeld ook uitgaven bekostigen waarin niet was voorzien en die binnen onze doelstellingen vallen.
 
Eenmaal per jaar ontvangen de leden een financiële verantwoording van ontvangsten en uitgaven.
 
Als jij Sportclub Genemuiden een warm hart toedraagt en lid wil worden van de Club van 100, kun je je opgeven bij één van onder vermelde bestuursleden.
 
                                                         Telefoon:
Harm van Dalfsen (De Dieme)                         06-50894672
Jan Last                                                          06-57738544
Sijm van Lente                                               06-20013356
Henrik van der Steeg                                      06-46224699
 
Het correspondentieadres is: Postbus 143, 8280 AC Genemuiden.
IBAN-nummer: NL56RABO 0321 4618 00.
 
September 2020.
 Jubileumkrant Sportclub Genemuiden 90 jaar

BEKIJK HIER DE ONLINE VERSIE

Zaterdag 26 juni 2021

Webshop Sportclub Genemuiden

Privacy beleid  Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid