logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
CV 100 - Sportclub Genemuiden

November 2022

CLUB VAN 100

De Club van 100 houdt op vrijdag 9 december 2022 een bijeenkomst voor haar leden vanaf 17.00 uur in de bestuurskamer. Alle leden van de Club van 100 hebben onlangs hiervoor een uitnodiging ontvangen. Een aantal leden heeft zich inmiddels hiervoor aangemeld.

Opgave voor deze bijeenkomst kan alsnog:

per telefoon, app of e-mail (T: 06-20013356 – E: sijmvanlente@gmail.com). 

Als je lid wilt worden van de Club van 100, ben je ook van harte welkom op 9 december.


 

De Club van 100 richt zich op het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de jeugd en de accommodatie van Sportclub Genemuiden.

Het aantal leden per eind augustus 2022 bedraagt 162.

Het lidmaatschap kost € 50,-- per jaar (dat is nog geen euro per week!). Met het totale jaarbedrag kan de Club van 100 bijvoorbeeld (ook) uitgaven bekostigen waarin niet was voorzien en die binnen onze doelstellingen vallen.

Eénmaal per jaar ontvangen de leden een financiële verantwoording van ontvangsten en uitgaven.

Als jij Sportclub Genemuiden een warm hart toedraagt en lid wil worden van de Club van 100, kun je je opgeven bij één van onder vermelde bestuursleden.

  Telefoon:
Harm van Dalfsen (De Dieme) 06-50894672
Jan Last 06-57738544
Sijm van Lente 06-20013356
Henrik van der Steeg  06-46224699


Het correspondentieadres is: Postbus 143, 8280 AC Genemuiden.
IBAN-nummer: NL56RABO 0321 4618 00.

Oktober 2022.

 


Dinsdag  30 mei 2023
Nacompetie 1e ronde
Sportclub Genemuiden -Excelsior '31
Aanvang 20.00 uur
Locatie Sportpark de Wetering
Sportlaan 2/B, 8281 CM Genemuiden
 
 


Scheidsrechter: 
Assistent-scheidsrechter: 
Assistent-scheidsrechter: Webshop Sportclub Genemuiden

Privacy beleid  Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid