logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
CV 100 - Sportclub Genemuiden
Club van 100 – Sportclub Genemuiden
 
De Club van 100 richt zich op het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de jeugd en de accommodatie van Sportclub Genemuiden.
 
Het aantal leden per 1 september 2018 bedraagt 92.
 
Het lidmaatschap kost € 50,-- per jaar (dat is nog geen euro per week!). Met een totaalbedrag van ± € 5.000,-- per jaar kan de Club van 100 bijvoorbeeld ook uitgaven bekostigen waarin niet was voorzien en die binnen onze doelstellingen vallen.
 
Eenmaal per jaar ontvangen de leden een financiële verantwoording van ontvangsten en uitgaven.
 
Als jij Sportclub Genemuiden een warm hart toedraagt en lid wil worden van de Club van 100, kun je je opgeven bij één van onder vermelde bestuursleden.
 
                                                         Telefoon:
Harm van Dalfsen (De Dieme)                         06-50894672
Corwin van Dijk                                                06-42215064
Sijm van Lente                                                 06-20013356
Henrik van der Steeg                                       06-46224699
 
Het correspondentieadres is: Postbus 143, 8280 AC Genemuiden.
IBAN nummer: NL56RABO 0321 4618 00.
 
September 2018.
 
 

Districtsbekerwedstrijd
Dinsdag 18 december 2018
SC Genemuiden - HZVV
Aanvang 20:00 uur

 
 
 
Eerste scheidsrechter: Dhr. M. Baar
Assistent scheidsrechter: Dhr. H. van der Bij
Assistent scheidsrechter: Dhr. M. Brouwer


Sportpark De Wetering
Sportlaan 2b
8281 CM  Genemuiden


Aanmelden nieuw lid

Privacy beleid  Sportclub Genemuiden