logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
Indeling seizoen 2020-2021

Naar aanleiding van reacties op de concept indeling zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vinden jullie de nieuwe indeling. De coördinatoren en de leiders/trainers nemen contact op met de spelers in hun team. Via hen ontvangen de spelers alle benodigde informatie.

Helaas zijn nog niet voor alle teams de trainers en leiders ingevuld. Voor enkele teams betekent dit dat de trainingen nog niet kunnen worden opgestart. Wij proberen hier zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden. Mocht je nog iemand weten die training wil geven of als leider een team wil ondersteunen horen wij het uiteraard graag.


Uitgangspunten indeling
Zoals jullie weten is het altijd een hele puzzel om de spelers en speelsters op de juiste manier in te delen, dit op zo’n manier dat iedere speler en speelster zich ook komend seizoen op zijn of haar niveau kan ontwikkelen en maximaal plezier beleeft aan het uitoefenen van zijn of haar sport. In de afgelopen jaren hebben we hier als SC Genemuiden al wel een aantal stappen gezet, toch heeft dit proces de continue aandacht. Plezier in het voetbalspelletje en het juiste niveau zijn de basis voor de ontwikkeling van onze leden. De uitgangspunten die wij hiervoor bij de indeling van onze jeugdspelers hanteren zijn. Deze zijn:
 • Indelen op leeftijd en minder krachtaspect: spelen tegen kinderen eigen leeftijd: gaat echt om voetbal.
 • Persoonlijke en sociale ontwikkeling: in team met spelers die naast voetbal in dezelfde omgeving (school, etc.) bewegen.
 • Ruimte om rekening te houden met vroegrijpers en laatrijpers: hanteren van biologische leeftijd. Oftewel: de mogelijkheid om spelers een jaar boven of onder hun leeftijd te laten spelen als dat vanuit fysiek of sociaal aspect gewenst is.
Uiteraard wel met inachtneming of de speler voldoende uitdaging heeft in eigen team of er aan toe is om een stap hoger te voetballen. Het blijft dus ook persoonlijk waarbij maatwerk op individueel niveau voor talenten mogelijk is. Ook kan er een afwijkende keuze gemaakt worden als er getalsmatig geen representatief team gevormd kan worden bij de selectieteams.
Planning
Het opstellen van de nieuwe indeling is een continue proces waarbij teams en spelers gevolgd worden qua voetballen en er is doorlopend afstemming met trainers en leiders. Los daarvan hebben we voor het opstellen van de indeling de volgende stappen genomen.
 • Bekijken en bespreken (persoonlijke) ontwikkeling spelers;
 • Invullen spelersvolgsysteem;
 • Bespreken beoordelingen;
 • Bespreken concept indeling;
We zijn in een afrondende fase en hopen zo spoedig mogelijk de definitieve indeling te publiceren. Dit betekent het volgende:
 • 4 juni, publiceren concept indeling;
 • 8 juni, uiterlijke datum om te reageren op de concept indeling;
 • 15 juni, publicatie definitieve indeling.
Vragen en of opmerkingen?
Ondanks alle zorgvuldigheid realiseren we ons ook dat er mogelijk spelers (en/of ouders) teleurgesteld zijn. Wellicht zijn er wensen die niet bekend zijn geweest of zijn ouders / spelers van mening dat een onjuiste indeling heeft plaatsgevonden. Als u hierover vragen heeft kunt altijd contact opnemen met iemand van de commissie TC-jeugd of een mail met uw onderbouwde reactie sturen naar jeugd@sc-genemuiden.nl. De ervaring leert echter dat in veel gevallen niet direct een oplossing geboden kan worden, aangezien wijzigingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben op andere indelingen. Wij vragen u daarom ook om begrip voor onze keuzes.
Het is wel mogelijk dat wij als vereniging de komende tijd alsnog gedwongen worden andere keuzes te maken. Wanneer bijvoorbeeld door afmeldingen / aanmeldingen een team moet worden opgeheven / toegevoegd, kan dit betekenen dat de spelers over andere teams worden verdeeld. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

Trainingen de komende periode

De trainingen gaan door tot en met zaterdag 6 juni. Daarna wordt er een week niet getraind. Op 15 juni is de definitieve indeling voor aankomend seizoen bekend. Vanaf dat moment mag er ook worden getraind met de nieuwe teams. Er kan worden getraind tot en met 4 juli.

U kunt natuurlijk ook altijd even contact opnemen met één van de coördinatoren.
Teams Technisch coördinator Jeugdcoördinator
Kabouters en CL Peter van der Kamp Ferdy Hoekman
JO8 en JO9 André Riezebos Vacant
JO10 en JO11 Jarno Lok Roy Kornet
JO12 en JO13 Alexander Lok Dennis Rook
JO14 en JO15 Marco van Lente
JO17 en JO19 Vacant Wilco van Ittersum
Jeugdopleiding Arjen Netjes Arjen Hoekman
     
MO11, MO13, MO15 Robert van Dijk/ Harold Breman Karlien Timmerman
MO17 en MO19 Henri Eenkhoorn/ Jan Mulder Karlien Timmerman
 
Start seizoen 2020-2021

Het is nog onzeker hoe de komende periode er voor het voetbal uit gaat zien. Ook voor Sportclub Genemuiden zijn het bijzondere tijden. Veel extra maatregelen zijn getroffen om op een veilige manier met elkaar te trainen. Wij willen alle ouders, trainers, begeleiders, maar ook zeker de spelers bedanken voor de manier waarop ze hiermee omgaan. We hebben weer plezier met elkaar op het voetbalveld. Ook wij hopen dat alles zo snel mogelijk weer ‘normaal’ is. Tot die tijd zullen we ook met de nieuwe groepen rekening moeten houden met de geldende richtlijnen. We hebben er alle vertrouwen in dat we dit samen op een goede manier oppakken!
Met vriendelijke groet,

De technische commissie jeugd en het jeugdbestuur

Definitieve indeling
 Jubileumkrant Sportclub Genemuiden 90 jaar

BEKIJK HIER DE ONLINE VERSIE

Zaterdag 26 juni 2021

Webshop Sportclub Genemuiden

Privacy beleid Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid