logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
In Memoriam Henk de Lange Dzn.
In Memoriam Henk de Lange Dzn.

In Memoriam
 
Ons bereikte het droevige bericht dat ons lid

Henk de Lange Dzn.

op 68 jarige leeftijd is overleden.
 
Henk verdedigde eenmalig het doel van het eerste elftal en stond voor de rest van zijn carrière een treetje lager onder de lat en snelde als buitenspeler langs de lijn bij de lagere elftallen.
 
Henk was als vrijwilliger zeer betrokken bij Sportclub Genemuiden. Tientallen jaren zette hij zich in als bestuurslid, lid van de jubileumcommissie / evenementencommissie en als bestuurslid van de sponsorcommissie/Businessclub. In die hoedanigheid was hij medegrondlegger van de huidige, succesvolle, Businessclub De Wetering.  

Henk wist, als bestuurlijk verantwoordelijke, de meest moeilijke onderwerpen met humor en een kwinkslag te relativeren, Eén van zijn meest gevleugelde uitspraken was: “ik was mijn handen in vuur”.

Voor al zijn inzet werd Henk gedecoreerd als Lid van Verdienste.
 
Begin dit  jaar werd bij Henk een ernstige ziekte geconstateerd, aan de gevolgen van die ziekte hebben we Henk moeten verliezen.
 
We wensen Corrie, kinderen en kleinkinderen alle kracht toe om dit verlies en de achter gebleven leegte te kunnen dragen.

Voor hen die er behoefte aan hebben, bestaat er de mogelijkheid om afscheid te nemen van Henk.  De familie heeft er voor gekozen om dit te doen middels een drive-in condoleance.

De gelegenheid hiervoor is zaterdag 25 april a.s. van 17.00 uur tot 18.00 op de parkeerplaats van sportpark “de Wetering”.

Henk zal hier worden opgesteld, alwaar men op gepaste wijze en afstand uitsluitend per auto of fiets de laatste eer en/of groet aan Henk en de familieleden kan brengen.

Uitstappen is daarbij niet toegestaan. Dat is essentieel, de familie wil  alle regels in acht nemen die er op dit moment gelden en zorgen dat er geen fysiek contact is.

Let op de juiste rijrichting, inrijden is alleen toegestaan vanaf de Sportlaanzijde.
Privacy beleid  Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid