logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
indeling jeugdteams 2020-2021
Voorlopige selecties seizoen 2018 – 2019

indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2020-2021

Ondanks de bijzondere omstandigheden zijn we alweer enige tijd gestart met de indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2020-2021. Waar we andere jaren veel met trainers en leiders bij elkaar komen om hier samen invulling aan te geven, maken we dit jaar noodgedwongen veel gebruik van de digitale mogelijkheden. Mooi om te merken dat we ook op deze manier samen kunnen werken!


Zoals jullie weten is het altijd een hele puzzel om de spelers en speelsters op de juiste manier in te delen, dit op zo’n manier dat iedere speler en speelster zich ook komend seizoen op zijn of haar niveau kan ontwikkelen en maximaal plezier beleeft aan het uitoefenen van zijn of haar sport. In de afgelopen jaren hebben we hier als SC Genemuiden al wel een aantal stappen gezet, toch heeft dit proces de continue aandacht. Plezier in het voetbalspelletje en het juiste niveau zijn de basis voor de ontwikkeling van onze leden. De uitgangspunten die wij hiervoor bij de indeling van onze jeugdspelers hanteren zijn. Deze zijn:

 • Indelen op leeftijd en minder krachtaspect: spelen tegen kinderen eigen leeftijd: gaat echt om voetbal.
 • Persoonlijke en sociale ontwikkeling: in team met spelers die naast voetbal in dezelfde omgeving (school, etc.) bewegen.
 • Ruimte om rekening te houden met vroegrijpers en laatrijpers: hanteren van biologische leeftijd. Oftewel: de mogelijkheid om spelers een jaar boven of onder hun leeftijd te laten spelen als dat vanuit fysiek of sociaal aspect gewenst is.

Uiteraard wel met inachtneming of de speler voldoende uitdaging heeft in eigen team of er aan toe is om een stap hoger te voetballen. Het blijft dus ook persoonlijk waarbij maatwerk op individueel niveau voor talenten mogelijk is. Ook kan er een afwijkende keuze gemaakt worden als er getalsmatig geen representatief team gevormd kan worden bij de selectieteams

Voor het opstellen van de indeling nemen we de volgende stappen:

 • Bekijken en bespreken (persoonlijke) ontwikkeling spelers;
 • Invullen spelersvolgsysteem;
 • Bespreken beoordelingen met trainers/coaches;
 • Bespreken concept indeling met trainers/coaches;
 • Publiceren concept indeling;
 • Reactietermijn concept indeling (2 weken);
 • Publicatie definitieve indeling.
Uiteraard is dit een continue proces waarbij teams en spelers gevolgd worden qua voetballen en zal er afstemming plaatsvinden met trainers en leiders.

Voor vragen over dit proces kunnen jullie bij de technisch coördinatoren terecht:

 • JO8 en JO9: Andre Riezebos
 • JO10 en JO11: Jarno Lok
 • JO12 tot en met JO15: Alexander Lok
 • JO17 tot en met JO19: Vacant
 • Hoofd jeugdopleiding: Arjen Netjes
Met vriendelijke groet,

De technische commissie jeugd
         Eerstvolgende Wedstrijd n.t.b.
Dit i.v.m. de coronavirus noodmaatregelen. 

 

Scheidsrechter: 
Assistent-scheidsrechter: 
Assistent-scheidsrechter: 

Aanmelden nieuw lid

Privacy beleid Sportclub Genemuiden