logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
Nieuwe aanvullende corona maatregelen per 16-10-2020

NIEUWE CORONA MAATREGELEN

Extra aanvulling op het bericht van 13 oktober jl
In tegenstelling tot wat eerder is bericht, mogen alle spelers in de teams binnen de jeugdcompetities van de KNVB (t/m O19) sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club (nieuwe richtlijn vanuit de KNVB in afstemming met NOC*NSF). Deze regel geldt dus ook voor de spelers van onze JO19-teams alsook voor ons MO19-team.

Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober jl. nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus verder tegen te gaan. Voor Sportclub Genemuiden betekent dit het volgende tot de week van 27 oktober :

 • Alle beker-, oefen,- en competitiewedstrijden voor jeugd en senioren worden met onmiddellijke ingang gestaakt
   
 • Alle trainingen voor senioren, dames en heren, worden gestopt ingaande 14 oktober na 22 uur
   
 • Aalle jeugdtrainingen voor de jeugdteams t/m 17 jaar gaan door, echter gaan alle kleedkamers op slot, omkleden en douchen dient thuis plaats te vinden
   
 • De  kantine blijft gesloten
   
 • Ook blijft het niet kijken bij trainingen en mogelijke onderlinge jeugdwedstrijden van kracht
   
 • Voor de jeugd wordt er gekeken naar onderlinge wedstrijden, we zijn hierover intern in gesprek, hou de site en de geldende groepsapp in de gaten
Eerder gecommuniceerde Corona huisregels blijven van kracht.

Samen volhouden

Bestuur SC Genemuiden

Door het stijgend aantal coronabesmettingen zijn in navolging van de persconferentie 28 september jl. vanaf heden voor in ieder geval de komende drie weken de volgende aanvullende maatregelen op ons sportpark van kracht:
 
Algemeen
 
Je bent als speler, trainer, leider, chauffeur van een bezoekende tegenstander, pers, vrijwilliger in functie, sporter welkom op ons sportpark wanneer je:
 
 • Geen corona-klachten hebt (neusverkoudheid, benauwdheid, koorts etc.)
 • 1,5 meter afstand van elkaar houdt buiten het speelveld
 • Vaak je handen wast en geen handen schudt
 • Je houdt aan de corona-protocollen die op ons sportpark gelden
 • Je gezonde verstand gebruikt
 • Je samen met ons Corona onder controle houdt
 
Bij klachten: thuisblijven
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact
 • Blijf thuis als je recent contact hebt gehad met iemand die positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact
 • Blijf thuis wanneer je binnen 10 dagen voor de wedstrijd in een gebied met een oranje of rood reisadvies bent geweest
 • Blijf thuis als je recent contact hebt gehad met iemand die recent terugkomen is uit een gebied met een oranje of rood reisadvies. Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact
 
Sportpark zelf
 
 • Sportpark is dagelijks vanaf 16.30 uur en ’s zaterdags niet meer toegankelijk om vrij te spelen
 • De kantine en het sponsorhome blijven gesloten
 • Het sportpark is niet toegankelijk voor toeschouwers, dit betekent dat trainingen niet voor ouders en publiek toegankelijk zijn
 • Alle wedstrijden worden gespeeld zonder toeschouwers (uitgezonderd staf, begeleiding, degenen die een officiële functie uitoefenen en chauffeurs van uitspelende teams t/m 19 jaar)
 
Trainingen en wedstrijden
 
 • Je mag alleen op het sportpark aanwezig zijn wanneer je zelf gaat trainen/sporten of wanneer je een officiële functie uitoefent tijdens je aanwezigheid
 • Bij trainingen hebben alleen de 1e en 2e herenselectie, de lagere senioren en dames 1 kleedkamers tot hun beschikking. De jeugd kleedt zich thuis om en doucht ook thuis. Voor hen is geen kleedkamer bij de trainingen beschikbaar
 • Het huidige kleedkamerprotocol voor wedstrijden blijft van kracht voor jeugd en senioren
 • Bij trainingen ben je uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig (tenzij je verzorgd moet worden)  
 • Bij uitwedstrijden ben je uiterlijk 10 minuten voor vertrek aanwezig op de parkeerplaats (en dus niet op het sportpark)
 • Er wordt bij thuiswedstrijden voor ranja en thee in de rust gezorgd
 • Na afloop van de training en de wedstrijd wordt het sportpark door een ieder die bij de wedstrijd aanwezig was zo spoedig als mogelijk is, verlaten
 • Door de week en ’s zaterdags is er handhaving aanwezig
 • Aanwijzingen van de in functie zijnde vrijwilligers en stewards dienen te worden opgevolgd
 • Het meebrengen van versnaperingen voor na de wedstrijd of training in de kleedkamer of elders op de club is verboden
 • Thuisspelende jeugdteams welke geen kleedkamer hebben, kunnen de voetbaltas in een gedeelte van de kantinetent plaatsen, stewards houden hier zo goed als mogelijk is, controle op. Eén ingang zal geopend zijn
 •  De pers heeft wel toegang tot de wedstrijden van het 1e elftal, zij melden zich vooraf in de bestuurskamer
   
Toegestane aanwezigheid bij thuiswedstrijd 1e elftal
 
 • Spelers van beide elftallen die op het wedstrijdformulier (zouden) staan
 • Bestuursleden SC Genemuiden en max 3 bestuursleden bezoekende club
 • Technische en medische staf en TC leden van het 1e elftal van SC Genemuiden
 • Technische en medische staf van het 1e elftal van de bezoekende club
 • Arbitrage en arbitragebegeleider(s) bij wedstrijden van het 1e elftal en KNVB officials
 • SC Genemuiden stewards en in functie zijnde vrijwilligers (scorebord, pers, tv opnames, omroep en social media (o.a. Twitter))
 
Richtlijnen vervoer naar uitwedstrijden
 • Bij uitwedstrijden jeugd richtlijn 2 a 3 spelers per auto (grootte van de auto en wens eigenaar auto):
  o          JO8 t/m JO10 zijn dat max 4 auto’s (max 10 spelers per team)
  o          O11 t/m O12 zijn dat max 5 auto’s (max 12 spelers/speelsters per team)
  o          O13 t/m O19 zijn dat max 6 auto’s (max 17 spelers/speelsters per team)
 • Bij uitwedstrijden senioren is de richtlijn 2 á 3 spelers per auto
 • Chauffeurs worden gezien als begeleiding en mogen de uitwedstrijd bijwonen
 • Probeer met zo min mogelijk auto’s op pas te gaan
 • Gebruik van mondkapjes wordt geadviseerd!
 
Ook wij worden geconfronteerd met de korte termijn waarop maatregelen worden doorgevoerd en de specifieke interpretatie en invulling van de algemene richtlijnen. Wij vragen een ieder zoveel mogelijk om de algemene richtlijnen  vanuit de overheid te volgen en het gezonde verstand te gebruiken.
 
Het Bestuur
 
Met vriendelijke groet,
 
Luuk Drost
Voorzitter


Jubileumkrant Sportclub Genemuiden 90 jaar

BEKIJK HIER DE ONLINE VERSIE

Zaterdag 26 juni 2021

Privacy beleid Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid