logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
Jan Tuinman legt functie neer
Jan Tuinman

Beste leden,

Zoals bekend is, hebben we door de corona de ALV, welke in oktober 2020 gehouden zou worden, moeten uitstellen. Jan Tuinman was een van de drie bestuursleden die had aangegeven te willen aftreden en zich ook niet herkiesbaar zou stellen. In overleg is toen besloten dat Jan de functie van bestuurslid TC zou blijven vervullen tot het moment dat de fysieke ALV kon plaatsvinden. In de persoon van Albert Flier hadden we in onze ogen al een goede opvolger, waarover de leden in de ALV hun stem konden uitbrengen. Jan en Albert zijn vervolgens samen met de overige TC-leden aan de slag gegaan om vorm te geven aan de selectie 2021-2022.

Door de coronamaatregelen moesten de werkzaamheden van de TC op andere manieren plaatsvinden en uitgevoerd worden, wat het er niet makkelijker op maakte.

Dit alles heeft Jan ertoe doen besluiten, in het belang van Sportclub, zijn functie eerder dan de ALV neer te leggen en ruimte te geven aan Albert Flier.

Als bestuur van Sportclub Genemuiden respecteren en accepteren we de keuze van Jan en willen wij hem bijzonder bedanken voor zijn vele inspanningen in deze functie.

Namens het bestuur,

Luuk Drost, voorzitter


Jubileumkrant Sportclub Genemuiden 90 jaar

BEKIJK HIER DE ONLINE VERSIE

Zaterdag 26 juni 2021

Webshop Sportclub Genemuiden

Privacy beleid  Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid