logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
Een gewaarschuwd mens!
Een gewaarschuwd mens!

Het is nog niet zolang geleden dat we de problematiek aangaande de verplaatsbare oefendoelen bij jullie onder de aandacht brachten. Helaas hebben wij moeten constateren dat er aan deze oproep geen of nauwelijks gehoor wordt gegeven.

Daarom nogmaals een dringende oproep aan jullie allen, om dagelijks na afloop van de trainingen of wedstrijd, de verplaatsbare doelen op de daarvoor bestemde plekken neer te zetten. Dus tegen de bosrand of reclameborden zodat de grasmaaiers ruim baan hebben. Spelers, trainers en leiders wij rekenen op uw aller medewerking.

Zadel de vrijwilligers die dagelijks op ons sportpark aanwezig zijn niet op met extra werkzaamheden die door jullie gedaan kunnen worden, hun tijd en energie steken zij liever ergens anders in. Mocht na deze herhaalde oproep geen gehoor worden gegeven aan het gevraagde dan zijn zij genoodzaakt om passende maatregelen te nemen.

De container met ballen en andere oefenmaterialen ruim je na afloop ook op, laat dit ook gelden voor de oefendoelen die door jullie worden gebruikt.

Namens de onderhoud commissie alvast bedankt voor jullie medewerking.


Jubileumkrant Sportclub Genemuiden 90 jaar

BEKIJK HIER DE ONLINE VERSIE

Zaterdag 26 juni 2021

Webshop Sportclub Genemuiden

Privacy beleid  Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid