logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
Concept indeling 2021 - 2022
Sportclub Genemuiden - Concept indeling 2021 - 2022

Sportclub Genemuiden - Concept indeling 2021 - 2022

DOWNLOAD HIER HET OVERZICHT

Zoals jullie weten is het altijd een hele puzzel om de spelers en speelsters op de juiste manier in te delen, dit op zo’n manier dat iedere speler en speelster zich ook komend seizoen op zijn of haar niveau kan ontwikkelen en maximaal plezier beleeft aan het uitoefenen van zijn of haar sport. In de afgelopen jaren hebben we hier als SC Genemuiden al wel een aantal stappen gezet, toch heeft dit proces de continue aandacht. Plezier in het voetbalspelletje en het juiste niveau zijn de basis voor de ontwikkeling van onze leden. De uitgangspunten die wij hiervoor bij de indeling van onze jeugdspelers hanteren zijn. Deze zijn:
  • Indelen op leeftijd en minder krachtaspect: spelen tegen kinderen eigen leeftijd: gaat echt om voetbal.
  • Persoonlijke en sociale ontwikkeling: in team met spelers die naast voetbal in dezelfde omgeving (school, etc.) bewegen.
  • Ruimte om rekening te houden met vroegrijpers en laatrijpers: hanteren van biologische leeftijd. Oftewel: de mogelijkheid om spelers bij uitzondering een jaar boven of onder hun leeftijd te laten spelen als dat vanuit fysiek of sociaal aspect gewenst is.
Uiteraard wel met inachtneming of de speler voldoende uitdaging heeft in eigen team of er aan toe is om een stap hoger te voetballen. Het blijft dus ook persoonlijk waarbij maatwerk op individueel niveau voor talenten mogelijk is. Ook kan er een afwijkende keuze gemaakt worden als er getalsmatig geen representatief team gevormd kan worden bij teams.

Vragen en of opmerkingen?

Ondanks alle zorgvuldigheid realiseren we ons ook dat er mogelijk spelers (en/of ouders) teleurgesteld zijn. Wellicht zijn er wensen die niet bekend zijn geweest of zijn ouders / spelers van mening dat een onjuiste indeling heeft plaatsgevonden. Als u hierover vragen heeft kunt altijd contact opnemen met iemand van de commissie TC-jeugd of een mail met uw onderbouwde reactie sturen naar jeugd@sc-genemuiden.nl. De ervaring leert echter dat in veel gevallen niet direct een oplossing geboden kan worden, aangezien wijzigingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben op andere indelingen. Wij vragen u daarom ook om begrip voor onze keuzes.

Het is wel mogelijk dat wij als vereniging de komende tijd alsnog gedwongen worden andere keuzes te maken. Wanneer bijvoorbeeld door afmeldingen / aanmeldingen een team moet worden opgeheven / toegevoegd, kan dit betekenen dat de spelers over andere teams worden verdeeld. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit niet nodig zal zijn.
 
Programma de komende periode

De meeste teams hebben afgesloten met een activiteit of oefenwedstrijd op zaterdag 29 mei.
De KNVB is al een lange periode bezig om de regiocup voor te bereiden en om deze uiteindelijk te mogen organiseren, n.a.v. de persconferentie van vrijdag heeft de KNVB daar groen licht voor gekregen.
De regiocup zal vanaf 5 juni van start gaan en zal op zaterdag in de maand juni worden gespeeld.
In de basis zullen alle teams van sc Genemuiden hier aan deelnemen, we zullen via de trainer(s) /leider(s) van de nieuwe teams jullie hier verder over informeren.
 
U kunt natuurlijk ook altijd even contact opnemen met één van de coördinatoren.
Teams Technisch coördinator Jeugdbestuur
Kabouters en CL   Ferdy Hoekman
JO8 en JO9 Jarno Lok John van Dijk
JO10 en JO11 Rik Eenkhoorn Gerralt Prins
JO12 en JO13 Alexander Lok Roy Kornet
JO14 en JO15 Johan Talen
JO17 en JO19 Vacant Marco van Lente
Jeugdopleiding Arjen Netjes Dennis Rook
Bestuurslid jeugdzaken   Arjen Hoekman
     
MO11, MO13, MO15 Robert van Dijk/ Harold Breman Karlien Timmerman
MO17 en MO19 Henri Eenkhoorn/ Jan Mulder Karlien Timmerman
 
Start seizoen 2021-2022
Ongeachte hoe het programma er uit komt te zien hebben we er alle vertrouwen in dat we dit samen op een goede manier oppakken!

Met vriendelijke groet,


De technische commissie jeugd en het jeugdbestuurJubileumkrant Sportclub Genemuiden 90 jaar

BEKIJK HIER DE ONLINE VERSIE

Zaterdag 26 juni 2021

Webshop Sportclub Genemuiden

Privacy beleid  Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid