logo
logo
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
 
 

 

 

HET CLUBLIED

 

 

Dichterlijk aangelegde geesten

De prestaties van Sportclub spraken ook wat dichterlijk aangelegde geesten aan. We hebben hier twee voorbeelden. Lammert van der lande uit Nijkerk is de schrijver van bijgaand Strijdlied. Het andere dichtsel wordt ons clublied genoemd en stamt van een ons onbekend iemand.

Clublied

Refrein:
Sportcluppers, dat zijn wij allen, daarom zijn wij zo trots,
Voor ons clubje het beste geven,
en voor haar pal staan als een rots.
Zet hem voor en laat hem rollen, Niemand kan het beter doen,
dan de jongens, steeds het doel voor ogen: Sportclub I wordt kampioen.

De doelman onvolprezen
is waar de beste man
Niemand, die de beide backs
nog ooit passeren kan.
De middenlinie, heus, die kan er ook wel zijn,
en de voorhoede, die het net vindt,
dat vinden we reuze fijn.

Loopt het soms eens tegen in een balgevecht, Nooit de moed verloren, want alles komt terecht.
Eén van zin, één van hart, dat zijn we allen bij elkaar
We kennen geen verdriet, maar we zingen altegaar:

Sportcluppers, dat zijn we allen, daarom zijn wij zo trots,
Voor ons clubje het beste geven,
en voor haar pal staan als een rots.
Zet hem voor en laat hem rollen, Niemand kan het beter doen,
dan de jongens, steeds het doel voor ogen: Sportclub I wordt kampioen.

Strijdlied voor Sportclub Genemuiden

(Melodie: 0, 0, 0, 0, wat een club is dat)

1. Vlakbij de Kamperdijk, In Genemuiden kijk,
Daar spelen de groen-witten en daar blijkt Geen club zo sterk te staan,
Dat die ons kan verslaan
Al staat ze op 't moment ook bovenaan. (poem-poem-poem)

Refrein:
Sportclub Genemuiden kampioen, Voor ons wit en groen,
Willen we alles doen
Sportclub Genemuiden bovenaan
Is het ideaal, dat wij voor ogen houden!

2. Hoe groot de tegenstand, Waar ook in Nederland,
Wij gaan maar zo niet door de knieën, want Supporters ongeteld,
Omzomen daar het veld,
Zij zijn de steun die ons steeds vergezelt. Refrein: Als boven

3. Als soms groen-wit verliest, wordt er niet
gekniesd
Maar hierna beter blijft dan het devies, Onze sportiviteit, Beloont zichzelf altijd, Is onze twaalfde speler in de strijd. Refrein: Als boven

4. Een jaarabonnement, In 't oosten, 't is bekend,
Heeft Sportclub op de titel en men went Daaraan langzamerhand, Eens staat ook in de krant,
Sportclub is kampioen van Nederland! Refrein: Als boven

5. Door wat groen-wit presteert, In 't oosten keer op keer
Wordt Genemuidens naam bekend steedsmeer,
Al is 't een kleine stad, Ze is beroemd en dat Dankt zij aan Sportclub en de cocosmat.

Refrein: Als boven

6. Straks staan wij opgesteld, Weer op het groene veld,
En breken dan los met sportief geweld, Veroveren dan de buit, Geen club die Sportclub stuit
't Supporterslegioen zingt tot besluit:

Sportclub Genemuiden kampioen,
voor ons wit en groen, Willen we alles doen, Sportclub Genemuiden bovenaan.
Is het ideaal, dat wij voor ogen houden!
 

 

 Privacy beleid  Sportclub Genemuiden

Aanmelden nieuw lid